ženský kruh Smyslů plný život

Opět velmi děkuji všem úžasným ženám, které přišly prožít krásný večer se záměrem podpořit své kroky na Cestě Ženy. Zaměřily jsme se na přítomnost ve svém těle, na své smysly - ochutnávaly jsme, očichávaly, poznávaly předměty poslepu a pečovaly o sebe. Sdílely jsme a učily se rozpoznat, co nám říká naše srdce.. a mnohem více. Je opravdu krásné, jak si vzájemně pomáháme rozkvétat...

Je krásné být u toho a vidět, jak se vzájemně inspirujeme, jak probíhá komunikace mezi námi i mimo pravidelné ženské kruhy. Ženská podpora, sdílení radostí, starostí, úspěchů i neúspěchů - to jsou velmi důležité součásti ženské cesty. Cesty, na které nás čeká mnoho překážek, odboček, míst, přes která si myslíme, že nedokážeme přejít... Ale přes všechno tohle pokračujeme a stále jdeme dál, protože každá v sobě máme obrovskou ženskou sílu a moudrost. A když na to na chvilku zapomeneme, máme tu kolem sebe bezpečný kruh žen, s jejichž podporou zvládneme všechno snáz. Jsme tu jedna pro druhou a držíme při sobě. Všechny procházíme pozitivními i negativními chvílemi, všechny máme v životě nějaké překážky - ale je třeba přistupovat k tomu jako k lekci. Ptát se, co se teď mám naučit? Co mám díky tomuhle pochopit? není to vždy lehké... Na druhou stranu je příjemné, když víme, že se můžeme kdykoli svěřit, předat na chvíli svou situaci jiné ženě, jejíž úhel pohledu nám může pomoci najít řešení. Ženské kruhy chápu jako nesmírně obohacující, inspirující a značně urychlující proces návratu sama k sobě. K svému srdci a bytí v pravdě a přítomnosti.