Přijetí mezi ženy- Menarché - oslava první menstruace

V rámci úžasné cesty k ženství Vás mohu provést rituálem Menarché - je to oslava 1. menstruace, přijetí mezi ŽENY. 

Doporučuji ho všem ženám jakéhokoli věku, které nezažily první menstruaci jako dar, které nebyly uvítány ženami ve své rodině jako "nová žena". Všem, kterým se přerod z dítěte v ženu vlivem okolností nezapsal do paměti v nejlepším světle.

------------------------------------------------- * * *  -------------------------------------------------------

V čase našich dávných předkyň byl příchod 1. menstruace důvodem pro velkou oslavu. Ženy pro dívku uspořádaly obřad.  Matka hrdě přivedla svojí dceru mezi ostatní ženy a ty jí následně předaly drobné dárky související s její nově nabytou ženskostí. Starší ženy s dívkou probraly tuto významnou změnu, sdílely svoje zkušenosti. Dívka dostala požehnání ode všech přítomných žen.

Součástí rituálu byla také oslava těla, a tedy krášlení a vonné masáže "nové ženy". Nakonec rituálu matka dceři přede všemi řekla: "Vítej ženo"...

-------------------------------------------------- * * * -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- * * * --------------------------------------------------------

Tato magická oslava je primárně určená pro dívky, které začaly menstruovat, ale já po vzoru svých učitelek velmi doporučuji, aby si tímto obřadem prošly nejprve maminky - bohužel totiž tuto kapitolu, velmi významnou pro náš další život - nemáme "prožitou"... Dovoluji si tvrdit, že naprostá většina žen vůbec nebyla takto přivítána, dostaly jsme jen rychlou instrukci, jak použít vložku, a to bylo vše...pak následoval jen stud a další nepříjemné pocity... které nás pak mučí po celý život...

Pojďme to napravit a užijme si tuto nádhernou a hlubokou oslavu, abychom následně i věděly, jak vše připravit pro naše milované dcery. 

 Zážitky a pocity z první menstruace si s sebou neseme na celý život, a přijetí či nepřijetí nás též provází - například v našem partnerském a sexuálním životě, ve vztahu k matce, a hlavně k sobě sama a ke svému tělu.

Osobně jsem si tímto obřadem prošla jako dospělá a jsem velmi hrdá a šťastná, že jsem to mohla zažít. Byl to jeden z nejsilnějších a nejposvátnějších okamžiků v mém životě.

--------------------------------------------------- * * * -----------------------------------------------------

Praktické informace: Před rituálem je třeba se sejít a domluvit detaily - velmi důležité, pokud chceme rituál pro své dcery. Skvělé je, když se domluví přímo kamarádky (jak dospělé ženy, tak to platí i u dcer) V případě Vašeho zájmu mi bude obrovskou ctí Vás, či Vaší dceru tímto rituálem provést. Časově se jedná o cca 3 hodiny času.. kontaktujte mne na duhovystrom@email.cz