Magie a kouzla letního slunovratu

Oslavy slunovratu jsou celosvětovým dávným zvykem. Staré kultury (Keltové, Norové, Slované...) věřily, že v tu dobu ožívá magie a otevírají se brány do jiných světů. Slunovratová noc, též zvaná Svatojánská, je dobou, kdy jsou nadpřirozené bytosti nejaktivnější a lidé mohou nahlédnout i do budoucnosti. 

Téměř všechna starověká náboženství mívala své zvyky v období slunovratu. Máme o nich zprávy ve spisech a naukách starých Řeků, Římanů, Norů, Mayů, Aztéků, Slovanů a Keltů, ale i Egypťanů.

Letní slunovrat je oslavou života. Jednou z forem oslav bylo rituální zapalování ohňů, průvody s pochodněmi, tanec v kruhu kolem ohně - to na oslavu světla a zvětšování síly letního slunce. Obřadní ohně měly ochránit lidi před zlými duchy. Oslabovaly temnotu, smrt a zimu. Magie ohně ruší všechny kletby a zlé čáry. 

Oheň je přirozeným očistným a ochranným živlem.

Mladé dívky využívaly slunovratu k tomu, aby zjistily, kdo se stane jejich manželem. Jedno z kouzel vyžaduje, aby dívka s úderem půlnoci třikrát obešla kostel se slovy: "Konopí seju, konopí pleju, ať ten, kdo je má pravá láska, přijde se mnou sklízet." Když potom se podívá přes rameno, uvidí obraz svého milého, jak za ní kráčí s kosou.

Letní slunovrat však není jenom svátkem ohně, ale též vody. V dávných dobách lidé chodili poutě k posvátným studnám, aby se vyléčili z nemocí, a přinášeli s sebou obětiny božstvům - květiny, mince, šperky... Večerní koupeli se pak připisovala kouzelná a očistná moc.

Studny a prameny vyvěrají ze zemského lůna životadárné Bohyně. Spolu s jeskyněmi a útesy byly považovány za vstupy do tohoto lůna, odkud všechen život přichází a kam se také po smrti navrací. Vstoupit do jeskyně znamenalo vejít do lůna země.

S příchodem křesťanství všechny takové studny přijala církev za své a zasvětila je světcům. (ostatně to platí pro všechny staré svátky a zvyky, na které bylo "naroubované" něco křesťanské)

Léto je obdobím bouřek a životadárných dešťů. Zatímco déšť je vnímán jako požehnání, bouře jsou projevem neohroženého nebeského boha. Jeho semeno v podobě deště oplodňuje bohyni země.

Při oslavách mají velký význam také květiny. Splétáme je do věnců a girland, vhazujeme do ohňů, posvátných studen či pramenů. Jelikož je letní slunovrat dobou plodnosti, kvetení a bujného růstu, býval také vhodným časem k zásnubám a uzavírání sňatků. Červen je i dnes nejoblíbenějším měsícem svateb a samotný název tohoto měsíce byl v mnoha jazycích odvozen od jména bohyně Juno, patronky žen a sňatků.

Možná jste již slyšeli/y o sběru bylin právě o Svatojánské noci. Traduje se, že v tuto noc, nebo brzké ráno vycházeli druidové/ nebo čarodějky, čarodějové, do přírody sbírat léčivé bylinky, neboť ty byly obdařeny magickou silou.

Matka Země je těhotná životem...

Základní energie letního slunovratu: síla, tvořivost, inspirace, láska, jasnovidectví, božská síla, uzdravování, plodnost

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto a mnohé další zajímavé informace můžete stejně jako já načerpat například v knize Magické slavnosti letního slunovratu od Anny Franklin.