Květ života

"Květ života" je považován za symbol obsahující veškerou geometrii života, tak jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Květ života je jedním z nejstarších grafických symbolů lidstva Je znám téměř ze všech kultur. Je ústřední součástí mystické geometrie, a představuje božský pořádek, ve kterém mnoho kruhů stejného rozměru tvoří jeden s druhým matematicky přesné a harmonické propletení. Propojuje působení pěti polodrahokamů do systému tak, aby jejich síla působila smysluplně a účelně na různé orgány lidského těla. To také znamená, že každý jejich průsečík je také bodem kontaktu s jinými vesmíry. Kdysi prý veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření - geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli

Více o tomto symbolu a jeho síle se můžete dočíst například v knize Prastaré tajemství květu života od Drunvala Melchizedeka. V této knize autor osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

Květ života je jedním z nejstarších grafických symbolů lidstva Je znám téměř ze všech kultur. Je ústřední součástí mystické geometrie, a představuje božský pořádek, ve kterém mnoho kruhů stejného rozměru tvoří jeden s druhým matematicky přesné a harmonické propletení.

Květ života a voda - květ života jedinečně nabíjí vodu - neboť voda přijímá informace ze svého okolí - Je to symbol, který v sobě nese mnoho informací. Od stvoření po vesmírné vztahy. Začíná jedním kruhem - já, rozdvojuje se v dualitu a vytváří tzv. vesicu piscis, třetí kruh jako jejich dítě a vzniká posvátná trojice. Expanze květu života je nekonečná. Nese v sobě mnoho skrytých obrazců, například platonská tělesa, metatronovu krychli a jeho energie je energií růstu a života.

Samolepky Květ života najdete na www.e-shop-duhovy-strom.cz    :-)