Jak naši předkové uctívali příchod jara..

11.04.2017

Příroda se probouzí po zimním spánku, stejně tak ožíváme i my, po "těžké" zimě přichází svěží "lehké" jaro, kdy všechno je nabité ohromnou energií. Přirozeně se nám mění způsob stravování, kdy přecházíme z hutné zimní potravy na odlehčenou stravu jarní. Mnozí z nás se věnují očistě a detoxikaci těla i mysli. Je to vše zcela přirozené, děláme to už stovky a stovky let.. Na jaře je čas právě pro očistu, pro opouštění starého a pro místo pro to nové, co přijde. Naši předkové byli velmi napojeni na pravidelný chod přírody, na její přirozené střídající se rytmy, oslavovali přírodu a její proměny a čerpali z ní velkou moudrost. Věděli přesně, kdy a kam jít na bylinky, aby byly sesbírány v dobu, kdy mají největší moc.... Uctívali božstva, která vlastně byla zosobněním té které roční doby, jejího archetypu, chcete-li kvality. Toto vše se mi krásně vybavilo nedávno, když přišla první jarní bouřka. Poslechněte (ehm, tedy přečtěte) si krásný příběh od našich předků.

Vesna je věčně dospívající, bohyně jarního slunovratu, mladičká bohyně v bílém. Patří k ní křehké a něžné první jarní květiny. Na této bohyni rádo spočine oko každého boha a na jaře se do jejích krásných očí zadívá Perun, bůh severu, bouře, úrody a válek, který dal lidem oheň. Je to bůh se stříbrnou hlavou a zlatým vousem, má křesadlo podoby blesku a před jeho svatyní hoří posvátný oheň z dubového dřeva, který nesmí nikdy vyhasnout. Jak Perun Vesnu obejme kolem pasu, práskne bezděčně bleskem, kopím, a to je první blesk jara. Končí tím období nehostinné zimy, kdy po světě řádila hněvivá sestra Vesny, neplodná Morena.

Krásné, že? A ještě tu máme starý zvyk, resp. Svátek zvaný Imbolc. Jeho patronkou, resp.patronkou tohoto období je bohyně Brigit. Svátek Imbolc je svátkem nového počátku a všeho, co se odehrává poprvé. Keltové jej slavili za soumraku 1. února. Slované oslavovali 2. února svého boha Peruna, vládce bouře, hromu a blesku. Později, kdy byl Perun zapomenut a bouře se stala pouhým atmosférickým jevem a křesťané všechno mocné, silné, divoké a burácivé poslali do klatby, stal se tento svátek dnem posvěcených svíček za oknem (hromničky) , ochraňujících dům před bleskem (a svátkem Uvedení Páně do chrámu). O Imbolcu se tradičně vykonávají rituály očisty, například koupáni se v ledové vodě. Můžeme však použít i méně drsné způsoby. Třeba teplou bylinkovou koupel.

Dobré je očistit dům! Udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo "odletět" pryč. Taky můžeme použít vonné tyčinky, kadidlo nebo svícny, abychom vyčistili prostor i na "jemnohmotné" rovině. Rovněž můžeme použít zvuk - tibetské mísy, zvonečky, zpěv, oblíbenou hudbu.

Další možnosti jsou esenciální oleje, voňavé spreje, voda z pramene a jakýkoliv jiný způsob, který je Vám blízký.... zkuste se také více spojit s přírodnímy rytmy...:-)