Častá otázka na ženské kruhy

05.02.2018

A co tam jako děláte, na těch tvých ženských kruzích/seancích/čarodějnických sletech? - Už mnohokrát jsem byla takto tázána ženami i muži. Rozmezí tónů, ve kterých ta věta ke mně přišla je velmi pestré, od čisté zvědavosti, po pohrdání...

 Vlastně mě to baví, protože kdo chce, tomu to velmi ráda vysvětlím, kdo už od začátku nechce, ten to nepobere, ani kdyby čert na koze jel :-) 

------------------------------------------------- * * * ------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- * * * ----------------------------------------------------------

Ženské kruhy jsou hlavně o setkávání žen (bez rozdílu věku), o propojování se s ženskou moudrostí, sdílení zkušeností, a poznávání sama sebe, svojí krásy a umění nechat jí vyniknout i navenek. Vyživujeme svá srdce vzájemnou společností, pečujeme o svá těla - jak pohybem, tancem, masážemi, učíme se a předáváme si mnohé zajímavé informace o zdraví, psychické pohodě, mateřství, cykličnosti, o našich předkyních v ženské linii...

----------------------------------------------- * * * -------------------------------------------------------

Nasloucháme svému vnitřnímu cyklu a zároveň moudře plyneme v cyklech přírody. Meditujeme a tvoříme, neboť tvoření je podstatou ženského bytí, naší výsadou a požehnáním. V ženských kruzích nacházíme pomyslnou oázu klidu, míru a souznění, čistou radost z bytí a prožívání.

------------------------------------------------- * * * -------------------------------------------------------

------------------------------------------------- * * * -------------------------------------------------------

Vzájemně si pomáháme, vyslechneme, poradíme, společně se smějeme i pláčeme - dokonale si užíváme ženskou sounáležitost v čisté, bezpečné náruči ženského kruhu. Ctíme pravidla kruhu, jako je otevřenost, upřímnost, sesterství - "co se v kruhu stane a řekne, to v kruhu také zůstane".

Naše společné večery mívají téma, často pro jeho zpracování volíme vhodnou meditaci a na závěr obohatíme a ukotvíme naše záměry rituálem. O rituálech více zde: https://www.duhovy-strom.cz/zenstvi-a-muzstvi/ 

------------------------------------------------ * * * -------------------------------------------------------

Když to tedy celé shrnu :-) -  ženské kruhy nabízejí krásný způsob spojení se svou ženskostí, pomáhají obnovit víru ve svou přirozenou moudrost, ve své tělo, a lásku k němu.

------------------------------------------------- * * * -------------------------------------------------------