Čarodějnice? NE, za mě rozhodně Beltain

Je mi velmi blízké zkoumat, proč vznikly tradice, zvyky a oslavy,.... často je slavíme tak nějak ze setrvačnosti, a nevíme o jejich pravém původu téměř nic. A to je velká škoda, protože ty tradice měly (a mají) velký smysl a hloubku. 

Nejsem žádný fanatik, abych vám tu slovo od slova popisovala jak to musí být slaveno podle .... (protože první co udělám já je, že si to udělám stejně podle sebe :-D)

Nabízím pohled na svátek našich dávných předků, protože s nimi sdílím lásku a úctu k přírodě a životu. A také ctím jejich moudrost

Před cca 15 lety jsem se dostala na velkolepou oslavu svátku Beltain. Bylo to úchvatné.. lidé byli v dlouhých šatech, ženy měly navrch zdobný kabát, spletené vlasy, k tomu nádherné keltské šperky, na louce plály ohně, hrála živá (ve smyslu "hravá a veselá") hudba. Ve mě se odehrávalo mnohé - něco jako můj návrat do vzpomínek.

Od té doby uplynulo mnoho času a já jsem se dostávala k mnoha informacím, zkušenostem a vlastním prožitkům. Zcela jsem se odpoutala od pálení čarodějnic. 

...opravdu my ženy chceme oslavovat to, že se ženská postava hází do ohně a upaluje, jako za dob inkvizice...??? 

Baví mne vyhledávat informace právě o krásné oslavě přírody a plodnosti, o Beltainu. 

V dobách pohanských se totiž lidé radovali z toho, že začíná světlá polovina roku, kdy se příroda probouzí a nastává tak čas plodnosti a hojnosti. 

Oslavovali spojení boha Slunce a bohyně Země (stavění Májky je vlastně postavení falického symbolu- mužský princip do země - ženský princip) Je to oslava lásky, partnerství a sexuality - viz, také líbání se pod rozkvetlým stromem. Zvířata i lidé se párují a probouzí se ona sexuální energie..

Pálení ohňů původně bylo na oslavu úplného probuzení přírody do plodného období. 

 A ještě jeden zajímavý zvyk z té doby :-) - Na Beltainskou noc se muži a ženy převlékali a zahalovali do masek zvířat, oslavovali, tančili kolem ohně a následně se, nevědíc, kdo je partner, vydali do polí či lesů a tam si užívali lásky. Bylo to pro zaručení hojnosti a plodnosti země. Děti počaté na Beltain se považovaly za dar Boha a starala se proto o ně celá vesnice. (Také proto, že nikdo nevěděl, kdo je vlastně otec) 

 Během tancování a hodování v blízkosti ohňů také Keltové volili Zeleného krále. Doba jeho "vlády" se odvíjí od konkrétních lokalit, někde to byl rok, jinde třeba jen jediná noc. Během ní si pak Zelený král mohl vybrat dívku z vesnice a učinit z ní ženu na počest bohyně plodnosti, Velké matky.

Až mnohem později se z této oslavy stalo pálení čarodějnic... Já se orientuji spíše na tu oslavu přírody, na to uvědomění si, že se všechno mění a teď zrovna je příležitost oslavit s vděčností příchod jara, bující květenu a Zemi...

Jak to máte vy ?